Sunday, December 12, 2010

Hukum Berkaitan Muzik


Fatwa yang mengharuskan muzik sama ada mendengar maupun bermain muzik adalah fatwa Ibnu Hazam az-Zohiri, (salah seorang tokoh mazhab Zohiri)

Petikan dari Kuliah Sahih Bukhari Kitab Shalat Sesi 11 - 041210 (Bertempat di bangunan Tabung Haji, Anjuran PAKSI)
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...